Käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa.

Tätä Väylänvarsi-sivustoa ylläpitää toiminimi Raketa.

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan mm. vaylanvarsi.net sivustolla julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet.

Sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja käyttäessäsi tätä sivustoa. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta, joten käy tarkistamassa mahdolliset muutokset tältä sivulta aika ajoin.

Käyttöehdot alkaen 7.11.2014

Käyttöehdot kaikille käyttäjille

Nämä käyttöehdot koskee kaikkia sivuston käyttäjiä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ulkoasu ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten kuvat, tekstit, ohjelmistot ovat pääsääntöisesti ylläpitäjän, sivustolle kirjoittavien tai muutoin tietoa lisäävien henkilöiden, yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Sivustolla olevaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Ellei sivustolla toisin mainita, sen sisältöä voidaan kopioida vain henkilökohtaiseen käyttöön. Sisältöä ei saa muokata, esittää, julkaista tai siirtää muille henkilöille, eikä käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Osa sisällöstä voidaan linkittää sosiaalisen mediaan kuten Facebookiin käyttämällä esim. sivustolla olevia jakotoimintoja. 

Vastuu sivujen sisällöstä

Sivuilla olevat tiedot ovat tarkoitettu informatiivisiin tarkoituksiin. Pyrimme pitämään tiedot ajankohtaina, mutta ylläpitäjä ei ole vastuussa näillä sivuilla olevasta virheellisestä tai vanhentuneesta tiedosta, eikä vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voisivat aiheutua tämän sivuston tietojen perusteella.

Ylläpitäjällä on harkintansa mukaisesti oikeus, mutta ei velvollisuutta korjata tai poistaa kävijöiden lähettämää aineistoa sivustolta, ellei Suomen lainsäädäntö siihen velvoita.

Sivuille käyttäjien lisäämän materiaalin osalta tiedon lisääjä vastaa siitä, että materiaali ei loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, eikä ole lainvastainen tai muuten loukkaavaa. 

Linkit muille verkkosivuille

Sivustolla on linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi kolmannen osapuolen sivustolle on käytössä kyseisen sivuston käyttöehdot. Emme valvo kolmansien osapuolten sivustoja emmekä vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuston pelkästä selailusta ei kerätä henkilötietoja, joilla kävijä voidaan yksilöidä. Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan kävijäraportoinnin osalta esim. cookies-tiedostojen avulla. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujen osia. Raportointia on käytössä sivujen optimointia ja kehittämistä varten eivätkä raportit ole julkisia.

Käytämme kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen verkkosivustolla. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistäsi tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja cookies-tietoja kuten IP-osoitetta, selainversiota, käyttöjärjestelmää näyttääkseen mainoksia. Osapuolet eivät saa palvelussa mahdollisesti olevia henkilötietoja, eivätkä käsittele niitä.

Sivujen saatavuus ja tietoturva

Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Ylläpitäjä pyrkii pitämään verkkopalvelun käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Ylläpitäjä ei kuitenkaan vastaa mahdollisista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, teknisistä vioista tai huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä. Ylläpitäjä ei ole vastuussa, mikäli verkkopalveluun sisältyvä tai sen kautta löytyvä muu tieto muuttuu tai katoaa. Ylläpitäjä varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Väylänvarsi -verkkopalvelun ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä palveluita tai lakkauttaa palvelun. 

Ylläpitäjä järjestää palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Ylläpitäjä ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Järjestelmässä käytettävät salasanat eivät liiku selväkielisenä verkossa vaan ne on salattu RSA-avaimella. Sivuston muu yhteys ei ole salattua vaan se toimii normaalilla http-yhteydellä. Käyttäjä voi kirjautua palveluun myös sosiaalisen median palveluiden tilien kautta, jolloin palvelussa ei käytetä erilistä salasanaa.

Erityisehdot palveluun rekisteröityville ja sisältöä tuottaville käyttäjille

Osa sivustolla olevista toiminnoista on käytössä vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröityminen vaaditaan mikäli käyttäjä haluaa lisätä tietoja tai tuottaa muuta sisältöä sivustolle.

Tietojen oikeellisuus

Rekisteröityvä käyttäjä tulee rekisteröityä omana itsenään, eikä saa käyttää rekisteröinnissä kolmannen osapuolen tietoja. Rekisteröityvä käyttäjä ei saa aiheuttaa haittaa tai muuten väärinkäyttää palvelua.

Rekisteröityneellä käyttäjällä on lupa lisätä palveluun sisältöä, mutta käyttäjä vastaa aina siitä, että hänellä on lupa kyseisten tietojen julkaisuun, eivätkä tiedot tai materiaalit riko kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, lakia tai hyvää tapaa vastaan.

Sivuston ylläpitäjä ei vastaa käyttäjän lisäämän materiaalin oikeellisuudesta tai tekijänoikeuskysymyksistä, eikä ole näiltä osin vastuussa tai korvausvelvollinen. Ylläpitäjä pidättää oikeuden olla julkaisematta tai poistaa jo julkaistut tiedot mikäli huomaa tietojen olevan virheelliset, hyvän tavan vastaiset tai laki vaatii poistamaan tiedot.

Ylläpitäjä pidättää oikeuden poistaa käyttäjä palvelusta ja tarvittaessa estää käyttäjän palvelun käyttö, mikäli käyttäjä rikkoo käyttöehtoja.

Rekisteröityneen tietoturva

Palvelun ylläpitäjä pyrkii pitämään yllä palvelun tietoturvaa käyttämällä siihen useita erilaisia teknisiä ratkaisuja, mutta nämäkään toimenpiteet eivät varmista täydellistä tietoturvaa. Palvelussa julkaistut sähköpostiosoitteet on teknisesti pyritty suojaamaan roskapostirobotteja vastaan.

Käyttäjän tulee osaltaan varmistaa että hänen laitteistonsa osalta on riittävä tietoturva, jotta se ei aiheuta tietoturvaongelmaa. Tässä palvelussa käytössä oleva salasana tulee olla riittävän turvallinen ettei se ole kolmannen osapuolen arvattavissa tai käytössä muissa verkkopalveluissa. Tällä tavalla käyttäjä varmistaa tietoturvan mikäli salasana joutuisi kolmannen osapuolen tietoon, niin samalla salasanalla ei voida kirjautua käyttäjän mahdollisesti muille käytössä oleville verkkosivustoille. Käytössä olevaa salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ja mikäli epäilee salasanan joutuneen ulkopuolisen tietoon on siitä välittömästi ilmoitettava ylläpidolle.

HUOM! Ylläpito ei missään tilanteessa pyydä saada tietoonsa käyttäjän määrittelemää salasanaa! Salasanaa ei tule missään tapauksessa luovuttaa kolmannen osapuolen tietoon.

Rekisteröityneen henkilötietojen käsittely

Rekisteröityvä käyttäjä hyväksyy, että rekisteröinnissä antamia yhteystietoja voidaan käyttää palvelun tietojen ylläpitoa koskevaan yhteydenpitoon. Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Palvelun ylläpitäjä ei myy eikä luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi ylläpitäjän lukuun. Henkilötietojen osalta rekisteriseloste on luettavissa täältä: Rekisteriseloste


Tulosta